Hasičský svět očima dávného hasičského fotografa - Díl II.

Seriál: Výstavy, soutěže, publikace atd.
Diskuze: Příspěvků(4)

Jak to tedy nakonec dopadlo s historickými fotografiemi hasičů určených pro kalendář OSH? Všichni už jistě správně tušíte, že dobře. Nový kalendář OSH pro rok 2011 je dnes už opravdu na světě a jeho distribuce k jednotlivým územním odborům bude brzy zahájena. Jelikož jsem se na tomto počinu s kamarádem podílel i graficky, musím dodat, že nám s jeho dokončením spadl pořádně velký balvan ze srdce. Na začátku jsme opravdu netušili, do čeho to vlastně jdeme. Výrobu několika hasičských i jiných kalendářů už máme každý za sebou, ale tolik práce si vyžádal jen málokterý. Hlavním „žroutem času“ byly především retuše historických snímků. Přibližný průměrný čas, který byl věnován jediné fotografii, byl proti našemu předběžnému odhadu takřka dvojnásobný. Jsou to 3 až 4 hodiny práce, kterou je nutno si vynásobit počtem fotografií v kalendáři, tedy třinácti.

Konečně se tedy podařilo a hasiči po celé republice se budou moci prostřednictvím kalendáře přenést téměř o sto let zpět, do dávných hasičských časů. Ze snímků je cítit nejen neopakovatelná atmosféra tehdejších zásahů i cvičení, ale i neuvěřitelný posun, týkající se vývoje techniky i výstroje. Vůni koní, kterými byla dopravována tehdejší zásahová technika na místa zásahů, dnes vystřídala vůně nafty a benzínu. Uvědomme si však, že i tehdy se jednalo o naprostou technickou špičku. Naši dávní kolegové byli na ni jistě stejně pyšní, asi tak, jako mi dnes na tu svou. Kalendář jsme pro zajímavost doplnili několika soudobými snímky (autoři: Mikulka, Šesták), díky kterým tento posun ještě více vynikne…

Můžeme si také položit jednu zajímavou otázku: Jak se asi budou naši následníci dívat na nás a naši techniku za dalších sto let, tedy někdy kolem roku 2120? Jistě se například pousmějí nad naší mluvou. Pro zajímavost přikládám ukázku textu plakátku, který pochází z pozvánky na velké hasičské cvičení v Moravské Ostravě v neděli 11. září 1927, tedy ze stejných let, kdy vznikaly v našem kalendáři uveřejněné fotografie. Úryvek pochází z plakátku uveřejněného v knize Ostravy a Moravskoslezského kraje:

 

„Veřejné požární cvičení všech hasičských sborů Velké Ostravy

Pořad: 

  1. O půl 2. Hodině odpoledne poplach ku cvičení na Masarykově náměstí, kde bude cvičiti 10 hasičských sborů. – 2. Po cvičení seřadění sborů u strojů, průvod městem k národnímu domu a defilé. – 3. Půl 3. Hodině odpoledne v zahradě Národního domu

LIDOVÁ VESELICE

Při veselici: museum rarit, rybolov, tanec, koulení o ceny, I. cena českosl. Dukát, (zahájení koulení v pondělí 5. Září 1927), bufet a jiné občerstvení a obveselení.

Vstupné na veselici 4 Kč m.d.

 Čistý zisk bude věnován na vyzbrojení čes. Has. Sborů nutným nářadím.

 Správa čes. Hasič. Sborů očekává, že české obyvatelstvo tento náš první podnik hojnou návštěvou podepře. Cvičení samo bude ukázkou zdatnosti a pohotovosti ostrav. Sborů a poskytne krásnou podívanou.“

Takže takto se kdysi mluvilo i psalo. Z textu je zřejmé, že podobně, jako je tomu dnes, hasiči i tehdy stáli u vzniku mnoha kulturních i sportovních podniků ve městech i na vesnicích. Mohla tam být celkem zajímavá atmosféra, co říkáte? Proto dnes přejeme všem těm, ke kterým se nový kalendář OSH dostane, aby se také oni na okamžik v naší rychlé době dokázali zastavit a zamyslet se nad tím, jak žili a pracovali lidé, kteří stáli u zrodu hasičiny v naší republice. Vám ostatním, kteří k hasičskému cechu nenáležíte, přeji, ať vám pokud možno podobný pocit přinese moje dnešní povídání a uveřejněné historické snímky.

Foto: autor neznámý

Text: Štěpán Mikulka

 

Domů | Novinky | Poslední snímky | Fotografie týdne | Mé oblíbené | Reference | Fotocykly | Články | Video | Profil | Mapa webu | Návštěvní kniha | Odkazy | Kontakt | přihlášení

2007 © Powered by  AutumnLeaf Webdesign